0
989034176643+/03136280562

مدت اعتبار ترجمه مدارک آلمانی

ترجمه مدارک آلمانی تا چه زمانی اعتبار دارند؟

در پی گمانه زنی‌ها و شایعات بسیاری که در باره مدت اعتبار ترجمه مدارک و تغییرات مهر وزارت خارجی و دادگستری وجود داره، و همینطور در باره مدت زمان اعتبار کپی‌ها یا مدارک تایید شده توسط سفارت، مستقیم از خود سفارت سوال شده. پاسخی که سفارت داده:

Die Unterschriften und Siegel des iranischen Außenministeriums, nach deren Anbringung dann die Deutsche Botschaft Teheran Legalisationen von Dokumenten vornimmt, ändern sich alle paar Monate. Als Richtwert kann man die Gültigkeit von einem Jahr nach Anbringung der Siegel des Iranischen Außenministeriums nehmen.

Wie lange die deutschen Behörden unsere beglaubigten Unterlagen akzeptieren ist Entscheidung ebendieser- am besten fragen Sie dort nochmal nach!

Mit freundlichen Grüßen/With kind regards

Im Auftrag / by order

Eleni Gleißner

طبق این متن:

کلمات کلیدی

اعتبار مدارک آلمانی

انقضا ترجمه مدارک آلمانی

ترجمه مدارک آلمانی

مترجم زبان آلمانی

۱. مهر وزارت امور خارجه هر چند ماه عوض میشه ولی اساس ما یک سال بعد از تاریخ مهر خوردن (یا به عبارتی یک سال بعد از ترجمه مدارک هست). در واقع حتی اگه مهر عوض بشه، ترجمه ها کماکان تا یکسال معتبر هستن و میشه برای تایید کپی به سفارت ارائشون کرد.

در خیلی موارد دیده شده که سفارت ترجمه ها رو تا دو سال هم قبول کرده، مخصوصا اگه مهرها طی اون مدت عوض نشده باشن.

۲. در مورد معتبر بودن مدارک تایید شده هم گفته شده که باید از اون سازمانی که میخواید مدارک رو بهش ارائه بدید بپرسید.

تا این لحظه دانشگاهی دیده نشده که برای کپی های تایید شده توسط سفارت محدودیت زمانی تعیین کرده باشه.

توجه:

ترجمه یا تایید مدارک شخصی مثل شناسنامه یا سند ازدواج که به مرور زمان می تونن شامل تغییر بشن، تا یکسال معتبر هستن.

مدت اعتبار ترجمه مدارک آلمانی

مدت اعتبار ترجمه مدارک دانشگاهی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.