دسته‌بندی: سطح A1.2

درس 24 صفت های برتر و تفضیلی ، آموزش زبان آلمانی با زبانساز دات کام

مقایسه صفت ها ( کوچک ، کوچکتر، کوچکترین ) آموزش زبان آلمانی از پایه تا پیشرفته به این مثال توجه کنید: پیراهن علی زیبا است اما پیراهن حسن زیباتر است. پیراهن حسین زیباترین پیراهن است. در زبان آلمانی هم مانند فارسی میتوانیم دو چیز یا چند چیز را با استفاده است als باهم مقایسع کنیم و دقیقا مانند فارسی از صفت های عادی، برتر و برتین استفاده کنیم : زیبا،زیباتر،زیبارترین در زبان آلمانی هم به همین شکل است: زیبا schön زیباتز schöner زیباترین am schönsten همان طور که مشاهده کردید در زبان فارسی صفت در حالت عادی معادل gut,schön و … است. و در حالت برتر در زبان فارسی به آخر صفت “تر” اضافه میشود که در زبان آلمانی هم دقیقا به همین شکل پسوند “er” اضافه می شود. نکته:در مقایسه بین دو چیز علاوه بر اضافه کردن پسوند به کلمه als نیز نیاز داریم که مقایسه ای بودن جمله را نشان می دهد.( er فقط برتر بودن را نشان میدهد و als حالت مقایسه را نشان میدهد و این برتر بودن را به کلمه بعد از خود مقایسه میکند. و برای صرف آن در حالت برترین “در فارسی : ترین” قبل از صفت “am” می آید و در آخر آن نیز”sten” را اضافه میکنیم. er ist kleiner als wir او کوچکتر از ما هست. همانطور که گفتیم چون اینجا او را با ما مقایسه می کنیم از کلمه als بین دو چیز یا دو شخصی که باهم مقایسه می شوند استفاده می شود و چون حالت مقایسه است از پسوند ” تر” که در آلمانی ” er ” هست استفاده میشود. Ich bin größer als du من بزرگ تر از تو هستم Du bist hübscher als ich تو از من خوشگل تر هستی Mein Vater ist älter als meine Mutter پدرم از مادرم مسن تر است Deutschland ist kleiner

ادامه مطلب »

?welcher oder welche درس 19 زبان آلمانی با زبانساز دات کام

آموزش جامع زبان آلمانی همیشه میگوییم که آرتیکل ها بسیار بسیار مهم هستند و شاید بتوان گفت مهمترین قسمت از یادگیریزبان آلمانی هستند.همانطور که قطعا تا الان شما هم به این موضوع پی برده اید. در زبان آلمانی ما به چند صورت “کدام” میگوییم و بستگی به این که جمله ما مذکر مونث یا خنثی باشد این کلمه “کدام”نیز عوض میشود: همانطور که در مثال بالا میبینید علاو بر اینکه در جنسیت های مختلف تغییر میکند در حالتهای مختلف جمله نیز عوض میشود.در تصویر بالا برای داتیو و اکوزاتیو را نیز مشاهده کردید.تغییر آرتیکل ها دقیقا مشابه پسوند ها (Endung) در آرتیکل ها عوض می شوند. ?welchen Sport magst du am liebsten کدام ورزش را تو از همه بیشتر دوست داری؟ ?Welcher Fußballspieler ist besser کدام فوتبالیست بهتر است؟ ?In welchem Zimmer schläfst du تو در کدام اتاق میخوابی؟ ?Welche Tasche kaufst du کدام کیف را میخری؟

ادامه مطلب »

ضمایر مفعولی اکوزاتیو و متممی داتیو در زبان آلمانی ،درس 17 از زبانساز دات کام

اموزش زبان آلمانی Akkusativ/Dativ ضمایر مفعولی و متممی ،ضمایری هستند که به جای اسم می ایند و به ما نشان میدهند که چه عملی روی آن اسم ایجاد شده است.ضمایر معمولی که جای اسم قرار میگیرند ضمیر فاعلی نام دارند.مثل علی آمد= او امد که در اینجا او ضمیر فاعلی هست و معادل آن در زبان آلمانی er است. ضمایر فاعلی عبارتند از : من ، تو ، او ، ما ، شماها ، آنها . حالا اگر بخواهیم بگوییم من علی را دیدم در اینجا این او معنی آن او را نمیدهد .بلکه در حقیقت عمل ما بر ان را نشان میدهد.اینکه: من اورا دیدم. به این را که در زبان فارسی مفعول ساز است ،ضمیر مفعولی گفته میشود. حالا اگر بخواهیم بگوییم من به او کمک میکنم.ایا اینجا هم حالت مفعولی هست؟خیر اینجا حالت متممی هست.اگر بخواهم ساده بگوییم هر اسمی که با چه چیز را یا چه کس را سوالی شود ضمیر مفعولی یا همان آکوزاتیو Akkusativ در آلمانی است و هر اسمی که با به چه چیز یا به چه کس(همچنین از،در،بر،با و …) سوالی شوم ضمیر متممی یا داتیو Dativ وتقع می شود. اکنون نگاهی به آنها در زبان آلمانی بیاندازیم. Dativ Akkusativ Nominativ mirبه من michمرا Ichمن dirبه تو dichتورا Duتو ihmبه او ihnاو مذکر را Erاو مذکر ihrبه او sieاو مونث را sieاو مونث ihmبه او esاو خنثی را Esاو خنثی unsبه ما unsما را Wirما euchبه شما euchشما را Ihrشما جند نفر Ihnenبه شماihnenبه آنها Ihnenشماراsieآنها را Sieشما مجترمانهsieآنها مثال برای ضمایر اکوزاتیو و داتیو: .Das ist Ali. Er kommt aus der Türkei und ich kenne ihn . Ich möchte ihm eine Blume geben آن  علی است. او اهل ترکیه است. من او را می شناسم. می خواهم به او یک کل بدهم.

ادامه مطلب »

قانونهای صرف افعال آلمانی و استثناعات

آموزش صرف افعال آلمانی ۱- اگر ریشه فعل به d یا t ختم شود، فعل هنگام صرف در دوم و سوم شخص مفرد وهمچنین دوم شخص جمع بین ریشه و پسوند “e” قرار میگیرد. arbeiten کار کردن bilden ساختن ich arbeite ich bilde du arbeitest du bildest er / sie arbeitet er / sie bildet wir arbeiten wir bilden ihr arbitet ihr bildet sie arbeiten sie bilden ۲- اگر ریشه فعل به z ، ß ، ss ، s ختم شود ، هنگام صرف در دوم شخص مفرد به جای پسوند “s” ، فقط پسوند “t” می پذیرند . در این حالت دوم شخص جمع و سوم شخص مفرد و دوم شخص جمع مثل هم خواهند بود.برای مثال به صرف فعل heißen به معنی نام داشتن توجه کنید. ich heiße du heißt er/sie/es heißt wir heißen ihr heißt sie heißen با قواعد زبان آلمانی که در بالا آموختین اکنون قادر هستید افعال با قاعده آلمانی را صرف کنید. اما در آلمانی نوع دیگری از فعل ها وجود دارند که به آن ها افعال بی قاعده می گوییم. راهی برای متمایز کردن افعال باقاعده از بی قاعده وجود ندارد و شما باید در طول دروس هنگامی که به فعل بی قاعده ای برخورد می کنید همانجا آن را یاد بگیرید و همچنین صرف کردن آن را نیزیاد بگیرید. زیرا صرف افعال بی قاعده همانطور که از اسمشان هم پیداست قانون خاصی ندارد! تنها قواعدی که می تواند به شما در صرف افعال بی قاعده کمک کند را برای شما در قالب چند نکته بیان می کنیم.۱- صرف فعل در افعال بی قاعده در دوم شخص و سوم شخص مفرد متفاوت می باشد و در باقی موارد همانند افعال با قاعده می باشند.۲- چند فعل مهم و پرکاربرد بی قاعده را در زیر با تغییراتی که دارند برای شما عنوان می کنیم.

ادامه مطلب »