رزرو کلاس آلمانی

جنسیت در آلمانی

آموزش زبان آلمانی بخش جنسیت های آلمانی در زبا آلمانی هم مانند بسیاری از زبانهای دیگر برای اسامی جنسیت وجود دارد.یعنی اینکه هر اسمی در

بیشتر بخوانید

ضمایر و صرف فعل

مصدر فعل آلمانی نیز مانند فارسی که به الف و نون ختم میشود به en ختم میشوند.فعل ها در زبان المانی کوچک نوشته میشوند: kaufen

بیشتر بخوانید