رزرو کلاس آلمانی

تفاوت wenn و als

آمورش زبان آلمانی تفاوت als و wenn wenn و als دو کلمه که در معنی بسیار شبیه هم هستند و اکثر زبان آموزان زبان آلمانی

بیشتر بخوانید