100 تا از معروف ترین آهنگ های آلمانی

با کلیک بر روی موضوعات زیر به قسمت مورد نظر مقاله بروید

100 آهنگ آلمانی معروف و زیبا برای افرادی که میخواهند زبان آلمانیشان بهتر شود.

آهنگ های آلمانی به همراه لیریک و متن ترجمه فارسی

آهنگ آلمانی شماره 1

نام آهنگ آلمانی: Demis-Roussos-Goodbye-My-Love-Goodbye-German_39371

Hör den Wind, der Dein Lied Dir singt,
er weiß, daß ich heut’ von Dir geh’.
Weine nicht, wenn der Abschied kommt,
denn Tränen tun so weh.

گوش کن به باد که آهنگ تورا می خواند
او می داند که امروز من تو را ترک می کنم.
هنگام که زمان خداحافظی فرا می رسد گریه نکن،
زیرا اشک هایت نابودم می کند.(به من صدمه می زند)

Goodbye, my Love Goodbye,
Goodbye, auf Wiedersehn,
die Zeit im Sommersonnenschein
mit Dir allein, war so schön.
Goodbye, my Love Goodbye,
das Glück wird nicht vergehn,
ich bleib Dir treu, bis wir uns einmal wiedersehn.

خداحافظ ، عشق من خداحافظ ،
خداحافظ ، خداحافظ ،
زمانی که در آفتاب تابستان
با تو تنها بودم ، بسیار زیبا بود
خداحافظ ، عشق من خداحافظ ،
که خوشبختی از بین نخواهد رفت
من تا زمانی که دوباره با هم دیدار کنیم به تو وفادار خواهم ماند.

Überall werde’ ich einsam sein,
denn Dich vergessen kann ich nie.
Nur der Wind, er begleitet mich,
mit seiner Melodie.

همه جا تنها خواهم بود
زیرا من هرگز نمی توانم تو را فراموش کنم.
فقط باد با آهنگش من را همراهی می کند.

آهنگ آلمانی شماره 2

نام اهنگ آلمانی : Vielen Dank für die Blumen

Es war schon dunkel Als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging

Da war ein Wirtshaus Aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien
Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein

Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar

Und aus der Jukebox erklang Musik Die fremd und südlich war

Als man mich sah Stand einer auf und lud mich ein

هوا تاریک بود که از خیابان های حومه به خانه برگشتم

میخانه ای بود که هنوز نور آن روی پیاده رو می درخشید وقت داشتم و سردم بود ، پس وارد شدم

مردانی بودند با چشمان قهوه ای و موهای سیاه
و موسیقی که از jukebox (نوعی دستگاه پخش موسیقی که با سکه کار می کرد) پخش می شد
که غریب و جنوبی بود

که مردی مرا دید ایستاد و مرا به داخل دعوت کرد

Griechischer Wein ist So wie das Blut der Erde Komm’, schenk dir ein

Und wenn ich dann traurig werde Liegt es daran Dass ich immer träume von daheim

Du musst verzeihen Griechischer Wein Und die altvertrauten Lieder

شراب یونانی مانند خون زمین است بیا و یک نوشیدنی برای خودت بریز

و هنگامی که غمگین می شوم به این دلیل است که من همیشه آن فضا را در رویای خود تصور می کنم
شما باید شراب یونانی و آهنگ های آشنا را ببخشید

Schenk’ nochmal ein Denn ich fühl’ die Sehnsucht Wieder, in dieser Stadt

Werd’ ich immer nur ein Fremder sein, und allein Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind

Von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind Und von dem Kind das seinen Vater noch nie sah Sie sagten sich immer wieder

Irgendwann geht es zurück Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück Und bald denkt keiner mehr daran Wie es hier war

یکی دیگر را بریزی زیرا دوباره دلتنگی را در این شهر احساس می کنم

من همیشه غریبه خواهم بود و تنها اما آنها در مورد تپه های سبز دریا و باد به من گفتند

و مرتبا از خانه های قدیمی و زنان جوانی که تنها هستند و کودکی که هرگز پدرش را ندیده است و می گوید:

او زمانی برمی گردد و آنقدر پس انداز درخانه داریم که برای کمی خوشبختی کافی باشد و به زودی دیگر هیچ کس به آن فکر نمی کند که اینجا چطور بود می گفتند.

Griechischer Wein ist So wie das Blut der Erde Komm’, schenk dir ein

Und wenn ich dann traurig werde Liegt es daran Dass ich immer träume von daheim

Du musst verzeihen Griechischer Wein Und die altvertrauten Lieder

Schenk’ nochmal ein,

Denn ich fühl’ die Sehnsucht Wieder, in dieser Stadt

Werd’ ich immer nur ein Fremder sein, und allein

شراب یونانی مانند خون زمین است

بیا ، یک نوشیدنی برای خودت بریز

و وقتی ناراحت می شوم به این دلیل است که من همیشه آن فضا را در تضورات خودم می بینم

باید ببخشی شراب یونانی و آهنگهای آشنایش را

دوباره بریز

چون دوباره دلتنگی را در این شهر احساس می کنم

من همیشه غریبه و تنها خواهم ماند

آهنگ آلمانی شماره 3

آهنگ آلمانی Nebelung

این آهنگ را به شدت برای همه افراد در تمامی سطوح زبانی توصیه میکنم.قطعا همه با این آهنگ ارتباط زیادی برقرار میکنید.برای من و همه دوستانم تجربه ی فوق العاده ای بود و حتی برای افرادی که اصلا آلمانی متوجه نمیشوند.این آهنگ به هیچ عنوان در حین رانندگی توصیه نمیشود به دلیل اینکه بسیار خواب آور هست.

بهترین زمان گوش دادن به آهنگ آلمانی nebelung قبل از خواب هست.

Heimsuchung

Obgleich von tiefem Glück beseelt
Ich in deinen Armen schlief
Plagten mich die schlimmsten Träume
Packten mich und schmerzten tief

Förderten mein Leid zutage
Aus der tiefsten Seele Grund
Rissen mich aus meinem Rausche
Rissen meine Narben wund

Von schweren Ängsten heimgesucht
An deiner Seite aufgewacht
Fand mich im schönsten Träume wieder
Liebkoste dich und küsst dich sacht

ترجمه آهنگ آلمانی nebelung

گرچه خوش شانسی الهام بخشی است که
من در آغوش تو خوابیدم
اما بدترین خوابها مرا مدام آزار می دهد
من را تسخیر کرده و به شدت آسیب می زند

غم و اندوه مرا بیرون کشید
از ته روحم
مرا از مستی بیرون آورد
و جای زخم هایم پاره شد

خسته از ترسی سخت و جان فرسا
کنار تو بیدار شدم
دوباره خودم را در زیباترین رویاها دیدم
تو را نوازش کرده و به آرامی بوسیدم

آهنگ آلمانی شماره 4

نام آهنگ آلمانی : Albatros

آهنگ بسیار زیبا از یه گروه راک دهه هفتادی به اسم karat.متن آهنگ یه شعر حماسیه از یه پرنده ای به نام آلباتروس که اسطوره ی ملوانان و نماد آزادی بوده است.ترجمه به صورت تحت الفظی می باشد.

Es gibt einen Vogel,
Den haben Matrosen zum Herrscher gekrönt
Er fliegt um die Erde
Vom Südpol nach Norden. Kein Ziel ist zu weit

Der Albatros kennt keine Grenzen

پرنده ای وجود دارد که ملوانان به عنوان سلطان تاجگذاری کرده اند
او به دور زمین پرواز می کند
از قطب جنوب به شمال. هیچ هدفی خیلی دور نیست
آلباتروس هیچ مرزی نمی شناسد
Er segelt mit Würde,
Durchwandert die Lüfte, als wär’ er ein Gott
Er folgt ihren Schiffen
Auf Hochsee, durch Klippen, berauschend sein Flug
Er sucht ihren Weg durch die See
Und krachen die Stürme mit rauher Gewalt
Auf den Ozeanen so unendlich weit,


او باوقار همچون بادبان در هوا سرگردان است،مثل یک خدا
کشتی های شما را دنبال می کند
در دریای آزاد ، از طریق صخره ها ، پرواز او مست کننده است
او به دنبال راه شما از طریق دریا است
و با طوفان خشمگین تر از خشم برخورد می کند
روی اقیانوس های نامحدود
Dann fliegt er mit Feuer und steigt ungeheuer
Zur Freiheit der Meere
Doch wenn er gefangen
In armdicken Schlingen mit Tücke und List,
Dann brechen die Schwingen
Es trauert das Meer, das den Herrscher vermißt
Gefangen sein heißt für ihn tot
Die Sklaven der Erde,
Verhöhnt und geschunden, sie teilten sein Los,
Wenn er lag gefesselt,

به آزادی دریاها
با این حال وقتی او را گرفتند
در بازویی به ضخامت نیرنگ و حیله گری ،
سپس بال ها می شکنند
دریا عزادار می شود که سلطانش را از دست داده
برای او گرفتار شدن به معنای مردن بردگان زمین است
وقتی او برافتاد، مسخر و ضربه دیده، آنها اورا رها کردند


Verblutend am Ufer, gebrochen sein Flug
Der Albatros war ihr Symbol
Doch ruft ihn die Weite, die endlose Macht,
Dann stürmt er ins Freie mit maßloser Kraft
Er schwingt seine Flügel, sprengt Schlösser und Riegel
Der Fesseln und Ketten

سپس او با قدرت بی اندازه به فضای باز هجوم می برد
بال خود را چرخانده ، قفل و میله ها را در هم می شکند
و غل و زنجیر هارا


Und türmen sich Wände
Und greifen ihn Zwingen aus Wolken wie Blei
Und schlagen ihn Blitze,
Er kämpft mit den Schwingen das Hindernis frei
Er findet den Weg auch im Orkan
Und krachen die Stürme mit rauher Gewalt
Auf den Ozeanen so unendlich weit,
Dann fliegt er mit Feuer und steigt ungeheuer
Zur Freiheit der Meere

و دیوارها جمع می شوند
و پنس های ساخته شده از ابر مانند فلز او را در بر می گیرند
و صاعقه به او برخورد می کند
او با بال های خود آزادانه با مانع می جنگد
او حتی در یطوفان راه خود را پیدا می کند
و خشمگین تر از خشم به طوفان برخورد می کند
روی اقیانوس های نامحدود
سپس همرا با آتش پرواز می کند و فوق العاده اوج می گیرد
همچو آزادی دریاها

آهنگ آلمانی شماره 5

اهنگ آلمانی Vergiss Mein Nicht که بسیار شمرده و زیبا و بیستر مناسب افرادی که قصد دارن زبان یاد بگیرن و دایره لغاتشان را افزایش بدن میباشد.با صدای جذاب مرد و زن

نام آهنگ آلمانی : Vergiss Mein Nicht

متن آهنگ آلمانی

Von 2 Welten zueinander
Und für immer vereint.
Und so glücklich, doch gefangen von den Wächtern der Zeit.

Meine Endlos, deine schwindet, ewig darfst du nicht sein.

Senta & santiano
Wenn die Liebe uns verbindet bist du bald wieder mein.

Vergiss mein nicht und denk an mich im nächsten Leben da wart ich auf dich.
Elenion hält deine wacht, erlebe Licht vor den Schatten der Nacht.
Vergiss mein nicht.

Wenn die Zeit kommt, geh mit mir fort und mein Volk nimmt uns auf.
Wo die Welten, sich berühren mit dem west wind hinaus

Sanfte Tragen, in die Heimat, wo die Zeit nicht vergeht

Senta & Santiano:
Von 2 Welten zueinander,
Finden wir unsren Weg

2 x
Vergiss mein nicht und denk an mich im nächsten Leben da wart ich auf dich.
Elenion hält deine wacht, erhebe Licht vor den Schatten der Nacht.

Vergiss mein nicht.
Vergiss mein nicht und denk an mich, im nächsten Leben da wart ich auf dich.

ترجمه آهنگ آلمانی

از 2 جهان متفاوت ولی با هم
و برای همیشه متحد
و بسیار خوشحال و در عین حال در دام نگهبانان زمان

عشق من بی پایان است ، اما در تو محو،(حیف) ابدیت نمی گذارد که همیشه باشی

سنتا و سانتیانو
اگر عشق ما را وصل کند به زودی دوباره مال من خواهی شد

من را فراموش نکن و در زندگی بعدی به من فکر کن زیرا من منتظر تو هستم
النیون تو را بیدار نگه می دارد ، (حتما) قبل از سایه های شب نور را تجربه کن
من رو فراموش نکن

وقتش که رسید ، با من بیا و مردم من قطعا ما را خواهند پذیرفت.
جایی که جهان ها بادی از غرب را لمس می کنند.

آرام باش چون خانه جایی است که زمان در آن نمی گذرد

سنتا و سانتیانو:
از 2 جهان متفاوت ولی با یکدیگر ،
راه خود را پیدا می کنیم

2 x
من را فراموش نکن و در زندگی بعدی به من فکر کن زیرا من منتظر تو هستم
النیون تورا بیدار نگه می دارد ،قبل از سایه های شب نور را تجربه کن

من را فراموش نکن
من را فراموش نکن و به من فکر کن ، در زندگی بعدی منتظر تو خواهم بود

به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در xing
XING

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *