آموزش زبان آلمانی فعل bringen

با کلیک بر روی موضوعات زیر به قسمت مورد نظر مقاله بروید

فعل bringen

فعل bringen یکی از مهمترین فعل ها در زبان آلمانی است که اولین معنی آن آوردن است در درس امروز با هم به معانی دیگر آن می پردازیم.

معنی این فعل با آوردن فارسی تفاوت هایی دارد.در فارسی وقتی می گوییم چیزی را می آوردم فقط معنی آوردن میدهد.bringen در زبان آلمانی معنی چیزی را برداشتن و با خود آوردن می دهد.مثلا جمله ich bringe die Kinder ins Bett

یعنی اینکه بچها را با خودم بر میدارم و میبرم که بخوابند.

Die Kinder ins/zu Bett bringen

بچه ها را در تخت ، یا به تخت بردن

زمانی که فعل bringen برای اشیا به کار برود معنی حمل کردن می دهد.

Du bringst den Stuhl zum Bahnhof

تو صندلی را به ایستکاه قطار حمل میکنی.

Jemandem eine Nachricht bringen

به کسی یک خبری دادن

ich bringe meiner Frau eine gute Nachricht

من به همسرم یک خبر خوب میدهم .

sich/jemanden in Gefahr bringen

خود را یا کسی را به خطر انداختن

jemanden vor Gericht bringen

کسیو به دادگاه کشاندن

.Jemandem Nachteile Bringen

برای کسی ضرر آوردن

Das Auto hat mir nur Nachteile gebracht

این ماشین فقط برایم ضرر آورده

Das Kapital hat mir 30000 Euro Zinsen gebracht.

این سرمایه 30,000 یورو بهره برایم آورد

eine Leistung bringen

یک بازدهی آوردن

Zur Welt bringen

به دنیا آوردن

آموزش زبان آلمانی

زبان آلمانی

آموزش رایگان زبان آلمانی

Ich bringe einen Sohn zur Welt

یک پسر به دنیا آوردم

Zur Ruhe bringen

به آرامش آوردن

ein Beispiel bringen

یک مثالی را ارائه کردن

ein Ergebnis bringen

یک ثمر یا بازده ای آوردن

ein Thema zur Sprache bringen

یک بحثی را به زبان آوردن

Lassen Sie mich nur ganz kurz ein Beispiel bringen

به من اجازه بدید یک مثال کوتاه بیاورم.

فعل bringen مانند فعل کردن در فارسی است و با ترکیب با دیگر اسامی معنی کاملا جدیدی پیدا میکند.مثل کمک کردن/بلند کردن/نوازش کردن …که در مثالهای نوشته شده در بالا تعدادی از آنها را دیدیم.

به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در xing
XING

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *