آهنگ آلمانی vergiss mein nicht با ترجمه و متن آلمانی

با کلیک بر روی موضوعات زیر به قسمت مورد نظر مقاله بروید

اهنگ های آلمانی با ترجمه

Von zwei Welten zueinander
Und für immer vereint.
از دو دنیا ، یکی به دیگری ، و برای همیشه در کنار هم
Und so glücklich, doch gefangen
Von den Wächtern der Zeit.
و بسیار شاد، اما هنوز با نگهبانان زمان نگهداشته شده اند.

Meine Endlos, deine schwindet,
Ewig darfst du nicht sein.
مال من ناتمام است و مال تو در حال محو شدن
به زودی تو دوباره مال من خواهی بود

Senta & Santiano:
Wenn die Liebe uns verbindet,
Bist du bald wieder mein.
اگر عشق ما را به هم پیوند دهد
به زودی تو دوباره مال من خواهی بود

Vergiss mein nicht und denk an mich
Im nächsten Leben, da wart ich auf dich.
فراموشم مکن و به من فکر کن
در دنیای بعدی، من منتظر تو هستم

Elenion hält deine Wacht,
erheben Licht vor den Schatten der Nacht.
Vergiss mein nicht.
ستاره ی شب نگاهش را به تو می دوزد و در تاریکی شب می درخشد.
فراموشم مکن.
Wenn die Zeit kommt, geh mit mir fort
Und mein Volk nimmt uns auf.
زمانش که برسد، از من جدا شو و مردم من ما را کنار هم خواهند آورد.
Wo die Welten, sich berühren
Mit dem Westwind hinaus.
جایی که دنیا و بادغربی به هم برسند


Sanfte Tragen, in die Heimat,
Wo die Zeit nicht vergeht.
ما را به خانه ببر، جایی که زمان نمی گذرد

Senta & Santiano:
Von zwei Welten zueinander
Finden wir unsren Weg.
از دو دنیا، یکی به دیگری
ما راه خود را خواهیم یافت

آموزش زبان آلمانی

تدریس زبان آلمانی

2 x
Vergiss mein nicht und denk an mich!
Im nächsten Leben, da wart ich auf dich.

Elenion hält deine Wacht,
Erheben Licht vor den Schatten der Nacht.


Vergiss mein nicht,
Vergiss mein nicht und denk an mich!
Im nächsten Leben, da wart ich auf dich.

آموزش آلمانی

آموزش زبان آلمانی

آموزش رایگان آلمانی

مهاجرت به آلمان

به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در xing
XING

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *