خوش آمد گویی در زبان کره ای

با کلیک بر روی موضوعات زیر به قسمت مورد نظر مقاله بروید

خوش آمد گویی به کره ای

خوش آمد گویی و تشکر کردن از دیگران سلام (به صورت عامیانه) 안녕? An-nyeong
حال شما چطور است؟ ( به صورت تجلیلی) 안녕하세요? An-nyeong-ha-se-yo
حال شما چطور است؟ (به صورت رسمی و تجلیلی) 안녕하십니까? An-nyeong-ha-sim-ni-kka
از دیدنتان خوش حالم .(به صورت عامیانه) 만나서 반가워 . Man-na-seo ban-ga-wo
از دیدنتان خوشبختم.(رسمی)만나서 반갑습니다. Man-na-seo ban-gap-seum-ni-da
ملاقات با شما باعث افتخار است.(رسمی) .da-ni-seum-get-eum boep-Cheo. 뵙겠습니다 처음
خیلی وقت است شما را ندیدم .(به صورت رسمی) 오래간만입니다. O-rae-gan-man-im-ni-da

خیلی وقت است شما را ندیدم .(عامیانه) 오래간만이에요. O-rae-gan-man-i-e-yo.
حالتان چطور بوده؟
어떻게 지내세요? Eo-tteo-ke-ji-nae-se-yo?
من خوبم.
잘 지내요. Jal-ji-nae-yo.
. البته– البته
그저 그래요. Geu-jeo-geu-rae-yo.
به امید دیدار .(به صورت رسمی) 또 뵙겠습니다. Tto-poep-ge-sseum-ni-da.
من م ذرت میخواهم .(به صورت رسمی)
미안합니다. Mi-an-ham-ni-da.
بابت تاخیرم م ذرت میخواهم .(به صورت رسمی) 늦어서 미안합니다. Neoj-eo-seo mi-an-ham-ni-da.
خیلی خوب است یا بسیار خوب .(به صورت رسمی) 괜찮습니다. Gwaen-chan-sseum-ni-da.
خیلی خوب است .(به صورت عامیانه)
괜찮아. Gwaen-chan-a-yo

از شما ممنونم .(به صورت تجلیلی)
감사합니다. Gam-sa-ham-ni-da.
از شما ممنونم .(به صورت رسمی)
고맙습니다. Go-map-seum-ni-da.
از شما ممنونم .(به صورت عامیانه)
고마워. Go-ma-wo.
خوش آمدید. (به صورت عامیانه)
뭘요. Mwol-yo.
خواهش میکنم .(چیز خواصی نیست یا نا قابل است)
아니예요. A-ni-ye-yo.
بله .)به صورت رسمی و عامیانه(
네/예. 응/어. Ne/Ye. Eung/eo.
خیر. )به صورت رسمی و عامیانه( 아니요/ 아뇨. 아니. A-ni-yo/A-nyo. A-ni. م ذرت میخواهم یا ببخشید .)برای صدا کردن کسی( 저기요. Jeo-gi-yo.
یه لحظه صبر کنید. 잠깐만요/잠시만요. Jam-kkan-man-yo/Jam-si-man-yo.

به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در xing
XING

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *