رزرو کلاس آلمانی

مکالمه زبان کره ای

آموزش زبان کره ای

한국의 대화 임시완

عبارت های کاربردی در زبان کره ای

بخش اول: معرفی خود در زبان کره ای

برای معرفی خود در زبان کره ای عبارات مختلفی وجود دارد که نشانگر رسمی بودن یا خودمانی بودن با مخاطب هستند. در زبان کره ای احترام به دیگران بسیار مهم است و بیشتر از عبارات رسمی و مودبانه برای صحبت کردن با دیگران استفاده میکنند. مراحل مختلف معرفی دیگران:

این (شخص) آقای کیم است. (به صورت تجلیلی)

(이분은) 김 선생님이세요. I-bun-eun Kim Seon-saeng-nim-i-se-yo

این شخص آقای کیم است. ( به صورت مودبانه)

(이쪽은) 김이에요. I-tchog-eun kim-i-e-yo

این دوست من کیم است. (به صورت رسمی)

제 친구 김 입니다. Je chin-gu ‘kim’-im-n-ida

این کیم است. (عامیانه) 김 이야. kim-i-ya

بخش دوم:اسامی و شهرت های زبان کره ای

김: کیم 이: ای یا لی 박: پارک یا پاک

최: ا چو 정: جونگ 조: چو 유: یو

장: چانگ 윤: یون 신: سین 한: هان