موزیک آلمانی Leiser

با کلیک بر روی موضوعات زیر به قسمت مورد نظر مقاله بروید

آهنگ آلمانی برای یادگیری زبان آلمانی

Ich lieg’ in deinem Arm und du redest wieder nur von dir
من در آغوش تو هستم و تو دوباره درباره خودت صحبت میکنی
Oh, warum hab ich mich jetzt schon wieder hierher verirrt?
چرا من دوباره گم شدم؟
Du sprichst von Partys in New York, von Shootings in Paris
Mal ganz nebenbei schmeißt du den besten Rave in Wien, klar
Aha, hab’ schon verstanden
تو درباره پارتی های نیویورک؛ تیراندازی ها در پاریس صحبت میکنی، در ضمن ،مطمئناً تو بهترین غوغا رو وین پرت میکنی ، حالا میفهمم
Und alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin
و همه ی دوستام فک میکنن من ساکت ترم
Dass ich leiser bin, leiser, seit ich bei dir bin
که من ساکت ترم، ساکت ترم از وقتی با تو هستم
Alle meine Freunde fragen, ob ich glücklich bin
همه ی دوستام میپرسن ایا من شادترم؟ چون ساکت ترم
Weil ich leiser bin, leiser, seit ich bei dir bin
ساکت ترم از وقتی تو اومدی
Alle meine Freunde
Alle meine Freunde
A-a-alle meine Freunde
Finden, dass ich leiser bin
Alle meine Freunde
Alle meine Freunde
A-a-alle meine Freunde
همه ی دوستام

موزیک های جدید آلمانی در سایت زبانساز دات کام

Du hörst mir nur zu, wenn ich Worte sag’, die dir gefall’n
Es ist Mitte Juli, doch mir ist unendlich kalt
فقط وقتی به من گوش میدی که حرفای مطابق میلت بگم، وسط تابستونه ولی من سردمه
Du hältst an deinem Handy und ich fühl’ mich einsam
تو گوشیتو دستت گرفتی و من احساس تنهایی میکنم
Ziehst an deiner Kippe und ich ziehe weiter
سیگارتو بکش و من ازت رد میشم
Denn bei dir bin ich nie wie ich bin, wie ich eigentlich bin
با تو هیچ وقت من من واقعیم نیستم
Und alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin
Dass ich leiser bin, leiser, seit ich bei dir bin
Alle meine Freunde fragen, ob ich glücklich bin
Weil ich leiser bin, leiser, seit ich bei dir bin
Alle meine Freunde
Alle meine Freunde
A-a-alle meine Freunde
Finden, dass ich leiser bin
Alle meine Freunde
Alle meine Freunde
A-a-alle meine Freunde

Ich hab’s nicht mal gemerkt
Nicht mal gemerkt
هیچ وقت نفهمیدم
حتی توجه نکردم
Ich hab’s nicht mal gemerkt (alle meine Freunde)
حتی توجه نکردم ( همه ی دوستام)
Nicht mal gemerkt (alle meine Freunde)
حتی توجه نکردم ( همه ی دوستام)
Finden, dass ich leiser bin
فهمیده بودن من ساکت تر شدم
Alle meine Freunde
Alle meine Freunde
A-a-alle meine Freunde
Ich hab’s nicht mal gemerkt
Alle meine Freunde
Alle meine Freunde
A-a-alle meine Freunde
Finden, dass ich leiser bin
Alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin
Dass ich leiser bin, leiser, seit ich bei dir bin
Alle meine Freunde fragen, ob ich glücklich bin
Weil ich leiser bin, leiser, seit ich bei dir bin

به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در xing
XING

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *