درس 24 صفت های برتر و تفضیلی ، آموزش زبان آلمانی با زبانساز دات کام

با کلیک بر روی موضوعات زیر به قسمت مورد نظر مقاله بروید

مقایسه صفت ها ( کوچک ، کوچکتر، کوچکترین )

آموزش زبان آلمانی از پایه تا پیشرفته

به این مثال توجه کنید: پیراهن علی زیبا است اما پیراهن حسن زیباتر است. پیراهن حسین زیباترین پیراهن است.

در زبان آلمانی هم مانند فارسی میتوانیم دو چیز یا چند چیز را با استفاده است als باهم مقایسع کنیم و دقیقا مانند فارسی از صفت های عادی، برتر و برتین استفاده کنیم :

زیبا،زیباتر،زیبارترین

در زبان آلمانی هم به همین شکل است:

زیبا schön

زیباتز schöner

زیباترین am schönsten

همان طور که مشاهده کردید در زبان فارسی صفت در حالت عادی معادل gut,schön و … است. و در حالت برتر در زبان فارسی به آخر صفت “تر” اضافه میشود که در زبان آلمانی هم دقیقا به همین شکل پسوند “er” اضافه می شود.

نکته:در مقایسه بین دو چیز علاوه بر اضافه کردن پسوند به کلمه als نیز نیاز داریم که مقایسه ای بودن جمله را نشان می دهد.( er فقط برتر بودن را نشان میدهد و als حالت مقایسه را نشان میدهد و این برتر بودن را به کلمه بعد از خود مقایسه میکند.

و برای صرف آن در حالت برترین “در فارسی : ترین” قبل از صفت “am” می آید و در آخر آن نیز”sten” را اضافه میکنیم.

er ist kleiner als wir

او کوچکتر از ما هست.

همانطور که گفتیم چون اینجا او را با ما مقایسه می کنیم از کلمه als بین دو چیز یا دو شخصی که باهم مقایسه می شوند استفاده می شود و چون حالت مقایسه است از پسوند ” تر” که در آلمانی ” er ” هست استفاده میشود.

Ich bin größer als du

من بزرگ تر از تو هستم

Du bist hübscher als ich

تو از من خوشگل تر هستی

Mein Vater ist älter als meine Mutter

پدرم از مادرم مسن تر است

Deutschland ist kleiner als Usa

آلمان از امریکا کوچک تر است

er ist jünger als Sara

او از سارا جوانتر است.

بیشتر موارد اگر صفت دارای یکی از حروف صدا دار a, o, u باشد ، در حالت ( برتر و برترین ) به ä, ö, ü تبدیل می شوند. مثل صفت alt که در صفت برتر به älter و در صفت برترین به am ältesten تبدیل شد..

برخی از صفت ها بی قاعده هستند همانطور که در فارسی هم وجود دارد و حالت صرف آن کاملا متفاوت با قاعده ذکر شده است. مانند :

gut خوب besser بهتر am besten بهترین

مثال هایی برای درس:

Ahwaz ist wärmer als Tehran

اهواز گرم تر از تهران است.

Ich komme heute später als gestern

من امروز دیرتر از دیروز می آیم

Ich komme morgen früher als heute

من فردا زودتر از امروز میام.

به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در xing
XING

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *