رزرو کلاس آلمانی

کلمات مرکب در زبان آلمانی ، زبانساز دات کام

ترکیب کلمات در زبان آلمانی

در این درس یاد میگیرید چطور دو لغت را باهم دیگه ترکیب کنید و لغت جدیدی بسازید.

در زبان آلمانی ما برای ساخت کلمات ترکیبی حتما لازم نیست از Genitiv استفاده کنیم. بعضی از کلمات با هم ترکیب می شوند ولغت جدیدی با معنی و مفهوم تازه ای را می سازند که ما به آنها کلمات ترکیبی یا مرکب می گوییم: ، اتاق خواب و کیف پول و … .

در زبان آلمانی گفتیم هر اسمی دارای آرتیکل یا حرف تعریف است ، حالا که ما دو اسم داریم ، کادم حرف تعریف را باید برای اسم مرکب جدیدمان انتخاب کنیم؟

همیشه باید آرتیکل کلمه دوم را برای اسم مرکب جدیدمان انتخاب کنیم و اسم دومان را دیگر کوچک می نویسم ، مانند مثال های زیر

das Wörterbuchdas Buchdie Wörter
der Computerkursder Kursder Computer
der Saugerder Saugerder Staub
das Mittagessen das Essender Mittag
Der Wasserkocherder Kocherdas Wasser

تمرین

Orange +  Saft Blume + Vase Kinder + Garten Land + Karte Büro + Stuhl Schreiben +Tisch Rasieren +Apparat kochen +Topf Hotel + Zimmer