سوالی کردن جملات در زبان آلمانی با زبانساز دات کام

با کلیک بر روی موضوعات زیر به قسمت مورد نظر مقاله بروید

نحوه سوالی کردن جملات در زبان آلمانی

سوالی کردن جملات آلمانی : به ۳ روش مختلف میتوان جمله سوالی درست کرد.در این درس با نحوه سوالی کردن جمله های المانی اشنا و با تمرین یاد خواهید گرفت.

1.جابجا کردن فعل و فاعل و اوردن فعل در ابتدای جمله

2.با استفاده از کلمه oder

3.با استفاده از کلمات پرسشی

1.جابجایی فعل و فاعل:

در این روش ما از کلمه پرسشی استفاده نمی کنیم و با جابجا کردن فعل و فاعل و قرار دادن فعل در ابتدای جمله آنرا پرسشی می کنیم مانند مثال های زیر

Ich komme aus dem Iran من از ایران می آییم)من اهل ایرانم(

?Komme ich aus dem Iranآیا من از ایران میام ؟(آیا من اهل ایرانم.)

در فارسی این گونه سوالی را به این شکل میگوییم:

میای بریم؟غذا میخوری؟ و …

?Heißt du Sara ایا تو سارا نام داری؟

?Ist er Ali ایا او علی است؟

برای پاسخ دادن به این جملات از کلمه های ja و nein استفاوه میکنیم که به معتای بله وخیر هستند.البته میتوانیم از کلمه doch هم استفاده کنیم که به معنی چرا ( به معنی جواب مثبت به سوال منفی نه چرای سوالی).

?Ist er nicht Ali ایا او علی نیست؟

.Doch er ist Ali چرا او علی است.

?Kommst du aus dem Iran  شما از ایران می آیید؟

Nein, ich komme aus der Türkei. نه ، من از ترکیه می آیم.

?Spielen Sie Fußball فوتبال بازی می کنید ؟

Ja, ich spiele gern Fußball بله ، من با علاقه فوتبال بازی می کنم.

نکته : doch در وسط جمله کاربرد دیگری نیز دارد که مانند کلمه aber ترجمه میشود و به معنی اما است : Wir haben doch keine Zeit   ولی ما که وقت نداریم.

2-جمله پرسشی با استفاده از oder :

روش دیگری وجود دارد که با کلمه oder جمله پرسشی درست کنیم.در این روش ما چیزی را میدانیم اما مطمئن نیستیم.مثلا میخواهیم بگیم اون برادر تو هست.مگه نه؟ (این گونه پرسشی بیشتر برای جمله های دوستانه و صمیمی و محاوره به کار میرود).

برای درست کردن این گونه جملات پرسشی در آلمانی به این صورت جمله ساده خبری را مینویسیم و آخر آن کلمه oder و علامت پرسشی را مینویسیم:

?er ist dein Vater,oder او پدر تو هست مگه نه؟

توجه کنید که بعد از جمله ساده نقطه نمیگذاریم بلکه از کاما استفاده میکنیم.و برای جواب دادن یا از بله یا از خیراستفاده میکنیم.

?Du bist verheiratet,oder تو متاهل هستی،مگ نه؟

Ja, ich ich bin verheiratet. بله ، من متاهل هستم.

Nein, ich bin nivht verheiratet. نه ، من متاهل نیستم.

?Sie sprechen Pesisch, oder تو آلمانی صحبت میکنی مگه نه؟

Ja, ich spreche Persisch بله ، من فارسی صحبت می کنم.

Nein, ich spreche kein Persisch نه ، من فارسی صحبت نمی کنم.

3-استفاده از کلمات پرسشی:

نوع دیگری از جملات پرسشی وجود دارد که با استفاده از کلمه های پرسشی گه معادل آنها در فارسی چرا،چطور،چگونه و … میباشد. در این نوع سوالات دیگر با بله یا خیر جواب نمی دهیم بلکه جمله به یک جواب کامل نیاز دارد.مثلا چرا نیامدی؟ چونکه وقت نداشتم.

در جدول زیر تمامی واژگان پرسشی به همراه یک مثال و ترجمه آمده اند.

اگر کسی از ما سوالی بپرسد که ما جواب آن سوال را نمیدانیم ،برای مثال بپرسد او کی می آید و ما ندانیم کی می آید دقیقا مانند فارسی کلمه پرسشی را به وسط جمله می بریم و فعل را به آخر جمله می بریم.و از انجایی که ایم جمله جواب سوال است آخر آن نقطه میگذاریم.

نکته مهم:بعد از کلمات پرسشی در جمله های پرسشی فعل قرار میگیرد.(?wer bist du)

?Wann kommt Ali علی کی میاد ؟

Ich weiß nicht, wann Ali kommt. نمیدونم کی علی میاد.

?Was ist das این چیه ؟

ich weiß nich ,was das ist. من نمیدانم این چیه.

سوالواژه پرسشی و ترجمه
?Wie heißen Sie
اسمتون چیه
Wie چطور،چگونه
?Wo wohnen Sie
کجا ساکن هستید
Wo کجا
Was machen Sie in Stuttgart
در اشتودگارت چکار میکنید
Was چه چیز
?Wer sind sie
اونا کی ان
Wer کی ، چه کسی
?Wen liebst du gerade
کیو دوس داری
Wen چه کس را
Wem gehört das Geld hier
این پول اینجا به کی تعلق داره
Wem به چه کسی
?Wessen Uhr ist das
این ساعت مال کیه
Wessen? مال چه کسی
?Wohin gehen Sie
کجا میرید
Wohin به کجا
?Woher kommen Sie
از کجا میاید
Woher از کجا
?Mit wem tanzen Sie
با کی میرقصید
Mit wem با چه کسی
Woran erkennst du ihn
به چی میشناسیش؟(از کجا میشناسیش)
Woran به چه چیز
?Woran denkst du oft
به چی فکر میکنی
?Worauf liegst du
رو چی قرار داری
Worauf روی چه چیزی
?Wann kommt der Zug
قطار کی میاد
Wann کی ، چه وقت
?Wie lange bleibst du dort
چقدر آنجا می مانی؟
Wie lange چه مدت
?Für wie lange verreisen Sie
برای چه مدت سفر میکنید؟
Für wie lange برای چه مدت
?Wie oft gehst du schwimmen
چندوقت یکبار میری شنا؟
Wie oft چند وقت یکبار
?Ab wann sind Sie in Urlaub
از کی در تعطیلات هستید؟
Ab wann از کی
?Seit Wann rauchen Sie nicht mehr
از کی سیگار نمیکشید؟
Seit wann از چه مدتی
?Bis wann sind Sie hier
تا کی اینجا هستید؟
Bis wann تا کی
?Von wann bis wann müssen Sie arbeiten
از کی تا کی باید کار کنید؟
Von wann bis wann از کی تا کی
?Wie viel Uhr ist es jetzt
الان ساعت چنده؟
?wie spät ist es
Wie viel Uhr ساعت چند
wie spät
?Um wie viel Uhr fängt der Film an
فیلم ساعت چند شروع میشه؟
Um wie viel Uhr در چه ساعتی
?Warum liebst du mich nichtWarum چرا
?Wozu macht Maria sich hübsch
ماریا برا چی خودشو خوشگل میکنه
Wozu برای چی
?Weshalb machst du das
به چه علت این کارو میکنی؟
Weshalb به چه علت
/Wie weit ist es bis Köln
تا کلن چقدر راهه؟
Wie weit چقدر فاصله
?Wie alt ist das Baby jetzt
این بچه الان چند سالشه؟
Wie alt چند ساله
به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در xing
XING

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *