.

پس از خرید، مراحل امور کار شما به شما اطلاع داده خواهد شد.
در وارد کردن اطلاعات خود نهایت دقت را به کار ببرید.
ترجیحا با ایمیلی ثبتنام کنید که در صورت لزوم بتوانید پسورد آن را در اختیار ما برای مکاتبات سریعتر بعدی بگذارید.
در این محصول ما فقط جواب مثبت را از دانشگاه یا شرکت متقاضی نیروی کار میگیریم.انجام مراحل سفارت برعهده خودتان است و یا اینکه می توانید محصول کامل را خریداری نمایید.
هیچ گونه ضمانتی برای دریافت قطعی پذیرش وجود ندارد اگرچه ما با تخصص خود به بالاترین احتمال ممکن پذیرش شما را میگیریم.

فرم آلمانی خام رزومه کاری

قیمت 45.000 تومان

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید

فرم آلمانی خام رزومه تحصیلی

قیمت 59.000 تومان

درخواست اماده کردن رزومه کاری

قیمت 145.000 تومان

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید

درخواست آماده کردن رزومه تحصیلی

قیمت 145.000 تومان

درخواست پذیرش دانشگاه و شغل

رزومه ویژه،ارسال به 20 کارفرما

قیمت 1.300.000 تومان

رزومه ویژه،ارسال به 20 دانشگاه

این یک سرتیتر است

پکیج کامل دریافت ویزای آلمان
(بازگردانی 60 درصد مبلغ پرداختی شما در صورت انصراف و یا عدم موفقیت شما به هر دلیلی)40 درصد شامل نوشتن رزومه تخصصی شما و امور مهاجرتی شماست.

دریافت ویزای تحصیلی

15میلیون تومان

دریافت ویزای
جاب سیکر

6/5میلیون تومان

دریافت ویزای
جاب آفر

24 میلیون تومان