زبان تنها در یک مسیر و برنامه درست و تجربه شده ساخته خواهد شد.زبانساز، آموزش تخصصی زبان آلمانی
0
989034176643+/03136280562

برای مشاهده همه کتابها یا پادکستهای در هر سطح روی مشاهده همه کلیک کنید

کتاب کمک آموزشی،داستان و رمان آلمانی a1
مشاهده همه
کتاب کمک آموزشی،داستان و رمان آلمانی a1
مشاهده همه
کتاب کمک آموزشی،داستان و رمان آلمانی a2
مشاهده همه
کتاب کمک آموزشی،داستان و رمان آلمانی a2
مشاهده همه
کتاب کمک آموزشی،داستان و رمان آلمانی b1
مشاهده همه
کتاب کمک آموزشی،داستان و رمان آلمانی b2
مشاهده همه
کتاب کمک آموزشی،داستان و رمان آلمانی b2
مشاهده همه